Ansvarsfraskrivelse

Oplysninger på dette websted (i det følgende kaldt “Webstedet”) leveres af firmaet Unilin BV ('UNILIN'). Ved at bruge Webstedet bekræfter du at have læst, forstået og accepteret disse betingelser for brug.

Oplysningerne på Webstedet er udelukkende beregnet til informative formål og leveres uden garanti af nogen art, hverken direkte eller underforstået. Selv om vi gør alt for at give præcise og up-to-date oplysninger, giver vi en garantier vedrørende nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de givne oplysninger. Vi forbeholder os retten til at ændre oplysninger på Webstedet uden forudgående varsel eller accept.

Hverken UNILIN eller nogen af dets direktører, ansatte eller rådgivere kan under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for skader forårsaget af eller som følge af nogen form for brug af Webstedet eller de oplysninger, det indeholder.

UNILIN er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af nogen form for afbrydelse af Webstedet, for skader opstået på grund af tekniske fejl, af virus eller lignende forstyrrende elementer. Ej heller for skader påført ved konsultation eller brug af oplysninger på websteder (fx via hyperlinks), som der refereres til på eller via Webstedet.

UNILIN er ikke ansvarlig for elektronisk kommunikation via Webstedet. Dette omfatter e-mailkorrespondance, hastighedsreduktion, aflytning og manipulation af tredjeparter.

Brugerne af Webstedet er ansvarlig for ethvert valg eller beslutning, de tager baseret på oplysninger indhentet på eller via Webstedet.

Brugerne af Webstedet må selv sørge for enhver rimelig beskyttelse mod vira, spyware, trojanske heste osv.

COPYRIGHT

Alle oplysninger på Webstedet er ophavsretligt beskyttet. Ophavsretten indehaves af UNILIN. Ingen oplysninger må reproduceres eller distribueres uden forudgående og udtrykkelig tilladelse fra UNILIN.

Enhver tvist i forbindelse med eller opstået fra (brugen af) Webstedet er underkastet belgisk lovgivning.

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONDATA

DENNE POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONDATA ER BEREGNET TIL AT OPLYSE DIG OM DE OPLYSNINGER, SOM Unilin BV, MED HOVEDSÆDE I OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIEN ('UNILIN') INDSAMLER VIA WEBSTEDET, HVOR BESKRIVELSEN AF DENNE POLITIK KAN FINDES, HVORFOR VI INDSAMLER DISSE OPLYSNINGER OG HVORDAN VI VIL HÅNDTERE OPLYSNINGER, DU GIVER OS SAMT DE OPLYSNINGER VI OPNÅR OM DIG FRA DINE BESØG PÅ VORES WEBSTED. DIN BRUG AF DETTE WEBSTED FORUDSÆTTER, AT DU ACCEPTERER DENNE POLITIK. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DENNE POLITIK, SKAL DU IKKE BRUGE VORES WEBSTED.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Vi indsamler personlige oplysninger på to måder:

gennem registrering og oplysninger, du giver eller indtaster på visse sider på webstedet, via automatiske midler, navnlig gennem cookies. For flere oplysninger om dette, bedes du se nedenfor: Vi kan bede dig om dit fornavn og efternavn, e-mailadresse, fødselsdato, alder, adresse, mobil- eller andet telefonnummer og andre personlige data eller kontaktoplysninger. Vi kan også bede om dine kommentarer, forslag eller andre oplysninger vedrørende vores websted, vores produkter eller tjenester, eller vores virksomhed. Vi kan anmode om andre specifikke typer oplysninger i forbindelse med konkurrencer, lotteri, andre kampagner eller marketingaktiviteter, herunder uploading af tekst, billeder, video- eller lydindhold.

HVORFOR INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER?

Dine persondata vil udelukkende blive indsamlet og behandlet til følgende formål:

anvendelse og forvaltning af Webstedet generelt, herunder afsendelse og modtagelse af beskeder, tilvejebringelse af oplysninger om funktioner, tjenester og produkter fra UNILIN. Vi vil kun behandle de personoplysninger, der er nødvendige til de formål, der er nævnt ovenfor.

HVORDAN BRUGER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Vi bruger de personlige data, som du oplyser, eller som vi indsamler:

at reagere på direkte anmodninger, som beskrevet på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine oplysninger eller som beskrevet på anden måde forud for brug af dine oplysninger; til at administrere din deltagelse til konkurrencer, lotterier, andre kampagner eller marketingaktiviteter, til bedre at forstå dig og vores kunder i almindelighed; til andre legitime forretningsmæssige formål, herunder, fra tid til anden, at sende dig e-mails eller anden marketinginformation om vores brands og vores virksomheder, som vi tror, du ville være interesseret i via e-mail/post/SMS-beskeder (hvis du har givet os tilladelse til at gøre dette, da du registrerede hos os). Vi kan kombinere de oplysninger, du indsender med andre data, som vi modtager fra andre kilder, herunder de oplysninger, du giver på andre steder eller gennem et andet medie, såsom via et af vores tilknyttede websteder.

De passive oplysninger, vi sporer, herunder gennem cookies, bruges til at tilpasse og forbedre din online-oplevelse og de tilbud, vi giver på vores Websted, som beskrevet ovenfor.

I alle andre tilfælde end dem, der er nævnt ovenfor, vil vi altid først identificere det formål, som dine personlige oplysninger bliver indsamlet for, før vi reelt indsamler eller anvender disse oplysninger.

Dine personlige oplysninger vil kun blive bevaret, så længe det tager at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, eller som krævet ved lov.

HVEM DELER VI OPLYSNINGERNE MED?

Selvom det indgår i vores forretning at sælge personlige oplysninger til associerede tredjeparter, kan vi ønsker at dele dine oplysninger med datavirksomheder, der handler på vores vegne, med vores tilknyttede selskaber, herunder vores moderselskab og andre UNILIN-brands, eller med forretningspartnere, såsom tredjeparter, med hvem vi fører fælles salgsfremstød eller programmer, og som kan være interesseret i at fortælle dig mere om deres brands.

Bemærk, at i nogle tilfælde dine personlige data kan overføres til datavirksomheder, tilknyttede virksomheder eller tredjeparter, med hvem vi er i gang med fælles salgsfremstød eller programmer uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i lande, der ikke tilbyder et passende niveau for beskyttelse af personoplysninger. Du accepterer hermed overførslen af dine personlige data i sådanne tilfælde.

Med forbehold for den gældende lovgivning om databeskyttelse, kan vi også videregive dine personlige oplysninger, hvis vi mener, at vi er forpligtet til at gøre det for at overholde alle love, retskendelser eller en lovfæstet eller statslig anmodning. I det usandsynlige tilfælde at hele eller dele af vores forretning er erhvervet af en tredje part, vil dine oplysninger blive overført til den nye virksomhedsstrukturs ejer. Uden at vi påtage os forpligtelsen til at gøre det, forbeholder vi os også retten til at indsamle og udveksle alle oplysninger, vi anser for nødvendigt at undersøge eller træffe foranstaltninger i forbindelse med mistanke om svig, ulovlige aktiviteter, eventuel skade på personer eller ejendom, for at beskytte os selv eller en eller flere af vores brugere eller deres arvinger, eller på anden måde krævet eller tilladt ved lov.

Husk også på, at visse områder af Webstedet kan være af interaktiv natur, og kan tillade dig at sende oplysninger, som andre brugere kan se. Hvis du ikke ønsker at oplysninger kan ses offentligt, skal du ikke bruge de områder på Webstedet.

HVILKE COOKIES BRUGER VI OG HVORFOR?

Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer af de websteder, du besøger. De er meget udbredt for at få websteder til at fungere efter hensigten samt til at give oplysninger til ejerne af webstedet.

Webstedet bruger cookies:

til at forbedre og tilpasse din oplevelse. Dette omfatter: lagring af dit foretrukne sprog; lagring af oplysninger, du indtaster i formularer; lagring af oplysninger om varer i din indkøbskurv; (eventuelt) at analysere din brug af Webstedet via Google Analytics. Hvis du ikke ønsker, at der bliver cookies, skal du ikke bruge Webstedet, da det ikke vil fungere effektivt uden dem.

Blandt andet bruger Webstedet følgende tredjepartscookies:

De fleste webbrowsere giver mulighed for kontrol med cookies via browserindstillingerne. For at finde ud af mere om cookies, herunder hvordan du kan se, hvilke cookies der er blevet indstillet og hvordan du kan håndtere og slette dem, kan du besøge www.allaboutcookies.org.

FRAVALG

Hvis du på noget tidspunkt beslutter ikke at ville modtage nogen form for kommercielle eller reklamemæssige oplysninger relateret til vores egne produkter og tjenester, eller om produkter eller tjenester fra vores tilknyttede selskaber eller forretningspartnere, med hvem vi foretager fælles salgsfremstød eller programmer, kan du bruge vores fravalgsside eller klikke på linket i enhver salgsfremmende meddelelse du modtager fra os.

Bemærk, at hvis du vælger ikke at modtage salgsfremmende meddelelser fra os, vil vi stadig fortsætte med at sende dig oplysninger, der vedrører eventuelle konti hos os eller enhver forretningsforbindelse du måtte have med os, såsom anmodninger, du har foretaget for eller om vores varer og tjenester (såsom transaktionsrelaterede meddelelser om konkurrencer, hvor du har deltaget).

DINE RETTIGHEDER

På ethvert tidspunkt kan du udøve din ret til at få adgang til, rette eller slette personlige oplysninger om dig, i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, ved at sende os en besked via kontaktformularen. Du kan også til enhver tid fravælge eventuelle direct marketing-kampagner og bede om ikke længere at modtage salgsfremmende materiale. Det er gratis, og du behøver ikke give nogen begrundelse.

SIKKERHED

Vi bruger branchens standardforanstaltninger for at beskytte oplysningerne på Webstedet. Selvom vi bestræber os på at sikre sikkerheden af dine personlige data ved opbevaring, anvendelse og deling af oplysninger, du giver os, er intet websted et hundrede procent sikkert. Vi vil derfor opfordre dig til at træffe passende foranstaltninger for at beskytte dig selv, herunder for eksempel at holde alle brugernavne og adgangskoder fortrolige.

TREDJEPARTERS WEBSTEDER

I visse områder af Webstedet vil der forekomme links til tredjeparters websteder. Den her omtalte beskyttelse af persondata gælder dog kun for webstedet, hvor den er offentliggjort, og beskriver ikke praksis for indsamling af oplysninger på andre websteder, herunder dem, der linkes til eller fra dette Websted. Disse links skal opfattes som en service til dig, men vær opmærksom på, at vi ikke kontrollerer disse tredjeparter eller deres websteder. Disse tredjeparter kan have en anden politik for beskyttelse af persondata for oplysninger, du afgiver på disse tredjeparters hjemmesider. Du bør derfor være omhyggelig med at læse politikken for beskyttelse af persondata på ethvert websted, før du afgiver personligt identificerbare oplysninger.

UNILIN kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for (yderligere) eksistens af sådanne websteder eller for deres indeholdte oplysninger. Desuden betyder anvendelsen af hyperlinks til andre websteder ikke, at UNILIN er enig med indholdet af disse websteder eller at der eksisterer nogen form for samarbejde eller gensidigt forhold.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG MODIFIKATIONER

VI FORBEHOLDER OS TIL ENHVER TID RETTEN TIL, HELT EFTER EGET SKØN, AT ÆNDRE, MODIFICERE, TILFØJE ELLER FJERNE DELE AF DENNE POLITIK. DU BØR TJEKKE DENNE SIDE REGELMÆSSIGT FOR AT LÆSE DEN SENESTE VERSION AF DENNE POLITIK. DIN FORTSATTE BRUG AF DETTE WEBSITE EFTER OFFENTLIGGØRELSE AF ÆNDRINGER BETYDER, AT DU ACCEPTERER DISSE ÆNDRINGER. MEN VI VIL IKKE MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT ÆNDRE VORES BRUG AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER UDEN DIT SAMTYKKE.

Denne politik blev oprettet og har været i kraft siden den 15. januar 2013.

SPØRGSMÅL

Hvis du har nogen anmodninger eller spørgsmål vedrørende denne politik eller ønsker at opdatere dine oplysninger, kan du kontakte os på:

Unilin BV - division Flooring 
Ooigemstraat 3 
8710 Wielsbeke 
Belgien 
Tel. +32 56 675211

Du kan også lægge en besked via kontaktformularen