DA
Log ud | Opret en konto | Log på Kommercielle gulvløsninger Hjem

Lægge vinylgulv: trin-for-trin-vejledninger

HOW TO INSTALL

Vores Optimum vinylgulve er et let alternativ, når du ønsker at lime ned dit gulv. Her kan du finde en komplet vejledning til at opnå den perfekte resultat.

Trinvis forberedelse

> Step 1 - Inden du starter

Vinyl glue down installation

Pergo Optimum gulvmaterialer til fastlimning leveres med vejledninger i form af illustrationer. Teksterne herunder forklarer illustrationerne og er inddelt i tre afsnit: Klargørings-, monterings- og rengøringsvejledninger. Vi anbefaler, at du læser disse oplysninger grundigt igennem, samtidig med at du kigger på hver enkelt illustration. Vi anbefaler bestilling af alle paneler til samme gulvprojekt på én gang. Ved gentagne ordrer kan det ikke garanteres, at panelerne passer til hinanden. For at du kan udnytte Pergos fulde garanti, anbefaler vi kraftigt, at du anvender Pergo-tilbehør.

> Step 2 - Lad gulvet akklimatisere sig

Vinyl glue down installation

Pergo vinyl gulv-materialer kan købes i forskellige formater og dekorer. Kontrollér, at du har modtaget det gulvmateriale, du har bestilt, inden du går i gang med monteringen. Det er altid en god idé at gemme en mærkat fra enden af en pakke sammen med kvitteringen/fakturaen. Pakkerne med klikgulv-materialerne bør akklimatiseres efter modtagelse, uåbnede og på plant underlag. Vi anbefaler, at de lagres uåbnede og ved siden af hinanden ved normal stuetemperatur (mellem 18 og 25 °C) i minimum 48 timer før montering. Opbevar aldrig pakkerne opret, i et støvet rum eller ved ekstreme temperaturer.

> Step 3 - Forbered undergulvet

Vinyl glue down installation

Undergulvets art, kvalitet og klargøring har en stor indflydelse på det endelige monteringsresultat. Derfor skal Pergo Optimum gulve monteres på et solidt, tørt og stabilt selvbærende undergulv, der er uden skader. Sørg for, at undergulvet er plant og rent (dvs. også fri for fedt, smørelse, kemiske stoffer osv.). Fjern alle bløde gulvbelægninger som f.eks. vinyl, tæppe, linoleum og kork samt smårester før montering. Hvis undergulvet ikke ser ud til at egne sig til montering af Pergo Optimum, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger. De fleste undergulve skal grundes og nivelleres, fordi den mindste ujævnhed i undergulvet kan ses gennem Pergo vinylen.


> Step 4 - Udjævn kanter, forhøjninger og revner

Vinyl glue down installation

Hele undergulvet skal tjekkes omhyggeligt for ujævnheder vha. en 2 m lang retskinne. Ujævnheder på mere end 2 mm pr. 2 m skal nivelleres enten ved at slibe eller ved at spartle med en egnet nivelleringsmasse. Lad nivelleringsmassen hærde og tørre iht. anvisningerne fra leverandøren af massen, før du monterer Pergo gulvbelægningen. Spørg din forhandler til råds. Nivellering af undergulvet kan undgås, hvis der lægges et egnet underlag.

 


> Step 5 - Montering på cementbaserede undergulve

Vinyl glue down installation

Et ujævnt undergulv skal altid nivelleres. Lad nivelleringsmassen hærde og tørre før montering iht. anvisningerne fra leverandøren af massen. Spørg din forhandler til råds. Alle cementbaserede undergulve skal være tørre (< 2,5 CM / 75 % RH Tramex) før montering. Ved montering oven på et plankegulv lægges en fiber- eller krydsfinérplade med fer og not til udjævning af overfladen. Sørg for at skrue plankegulvet fast for at undgå knirken. Du kan også bruge en egnet nivelleringsmasse på et plankegulv. Spørg din forhandler til råds.


> Step 6 - Gulvvarme

Vinyl glue down installation

Pergo Optimum kan monteres sammen med gulvvarmeanlæg med lav temperatur.

 • Dette gælder for undergulvvarmeanlæg, hvor opvarmningskomponenterne – til varmt vand eller elektriske – er lagt ind i gulvet. Varmefolie, Pergo Quickheat eller lignende systemer KAN IKKE anvendes. Det er også muligt at kombinere opvarmning om vinteren og køling om sommeren. Gulvvarmeanlægget skal monteres iht. leverandørens vejledninger og almindeligt accepterede regler og vejledninger. Undergulvet skal være tilstrækkelig tørt (maks. 1,5 % CM ved afretningslag af cement og 0,3 % ved anhydrit), når gulvbelægningen monteres. Det kan sikres ved at skrue op for varmen som beskrevet nedenfor. Drejer det sig om en ny bygning, skal du vente mindst 21 dage efter lægning af afretningslaget, før opvarmning påbegyndes. Følg montørens anvisninger i tilfælde af et nylagt afretningslag. Der bør forefindes en varmeprotokol; spørg om nødvendigt efter den. Undergulvet skal klargøres og være i overensstemmelse med det ovenfor anførte. Slib forhøjninger, om nødvendigt.
 • Ved gulvkøling og for at undgå skader på gulvet må forsyningstemperaturen på kølevandet ikke nå ned under en vis temperatur, den såkaldte dugpunktstemperatur. Lavere temperaturer vil skabe kondens og kan skade Pergo vinylgulvet såvel som undergulvet.
 • Gulvkølingssystemet skal være forsynet med en kontrol, der forhindrer temperaturen på kølevæsken i at nå ned under 18 til 22 °C. Temperaturen afhænger af, i hvilken klimazone gulvet monteres. I zoner med en høj relativ fugtighed er 22 °C minimum; ved gennemsnitlige fugtigheds- og temperaturniveauer kan temperaturen gå ned til 18 °C.
  • Sæt gulvopvarmningen i gang, mindst to uger før du lægger Pergo vinylgulvet. Øg temperaturen gradvist med højst 5 °C om dagen. Den maksimale kontakttemperatur under Pergo vinylgulvet er 28 °C. Den maksimale varmtvandstemperatur ved udgangen af varmefyret er 45 °C. Temperaturen skal ALTID ændres GRADVIST i begyndelsen og slutningen af en opvarmningsperiode. Sørg for, at rumtemperaturen ALTID holdes mellem 18 og 25 °C.
  • Undgå altid, at varme akkumuleres pga. gulvtæpper eller mindre tæpper på gulvet, eller fordi der ikke er tilstrækkelig plads mellem møbler og gulv.
  • Sæsonbetingede temperaturskift kan forårsage ændringer i dimensionerne.
  • Termostater i rummet må aldrig sættes på en temperatur, der er 5 °C lavere end rumtemperaturen. Hvis rumtemperaturen f.eks. er 25 °C, må rumtermostaten ikke sættes til mindre end 20 °C.
  • Hvis du ikke overholder disse instruktioner, gælder garantien på Pergo Optimum-gulvet ikke.

> Step 7 - Fjern alle rester

Vinyl glue down installation

Støvsug overfladen grundigt for at sikre, er der ikke er smårester tilbage på undergulvet.


Trinvis MONTERING

> Step 8 - Hent dine værktøjer

Vinyl glue down installation

Pergo Optimum gulve er nemme at montere, og de kræver ikke dyrt specialværktøj ud over en tung rulle. Du har brug for tommestok, blyant, hammer, alt-mulig-kniv, vinkel og evt. boremaskine og arbejdshandsker. Til fastlimning af gulvet skal du bruge Pergo vinyllim og et A-2 pudsebræt. Sørg for, at du har alt værktøj til rådighed, før du påbegynder monteringen.


> Step 9 - Sav forsigtigt

Vinyl glue down installation

Planken tilskæres nemt vha. en alt-mulig-kniv. Vend planken med dekorsiden opad, og skær dybt i overfladen. Bræk planken over som vist i illustrationen.

> Step 10 - Kontroller, om der er beskadigelser

Vinyl glue down installation

Hver eneste Pergo planke kontrolleres systematisk for defekter før pakning, men pakker kan blive beskadiget under transport, eller når de åbnes. Montér ikke planker, hvor overflade eller kanter er beskadiget. Kontrollér alle planker omhyggeligt før og under montering og under gode lysforhold. Der kan ikke reklameres over en planke, der er monteret og dermed accepteret.


> Step 11 - Mål grundigt

Vinyl glue down installation

Før du går i gang, opmåler du omhyggeligt rummets længde og bredde for at planlægge, præcis hvordan plankerne skal lægges, så der bliver balance i gulvets udseende. Dette er særlig vigtigt, når der monteres flisedekorer. Afmærk midten af gulvet. Hvis din udregning viser, at rækken ind mod væggen bliver for smal, kan du stadig begynde i midten, men i nogen afstand fra selve centrum. Det er bedst at montere parallelt med lysindfaldet.

> Step 12 - Tilpas første række uden lim

Vinyl glue down installation

Den første række skal monteres tørt (uden lim) og fuldstændigt. Montér den næste række tørt, idet du holder en forskydning på mindst 15 cm mellem plankernes korte ender. Det anbefales ikke at lægge endesamlingerne i et regelmæssigt mønster, men at lægge dem tilfældigt for at få et pænt og naturligt udseende slutresultat. Pergo Optimum fliser bør sædvanligvis monteres i et 50/50-mønster og symmetrisk i rummet. Det anbefales at holde en afstand på ca. 3 mm til væggene, når der er tale om flydende afretningslag eller anhydrit.


> Step 13 - Lim gulvet

Vinyl glue down installation

Fjern panelerne, og smør Pergo vinyllim på gulvet i omtrent same bredde som de første to rækker. Følg vejledningen på spanden med Pergo lim.


> Step 14 - Monter de først to rækker

Vinyl glue down installation

Montér de første to rækker, idet du følger startlinjen. Pres hver planke fast i for at sikre, at den ligger helt fast. Sørg for, at panelerne ligger perfekt langs rækken.


> Step 15 - Bland planker for et flot mønster

Vinyl glue down installation

Fortsæt monteringen, idet du holder en forskydning på mindst 15 cm, når du monterer plankformater. Det anbefales at variere forskydningen og ikke holde en lige linje i endesamlingerne. Ved fliseformater anbefales det at holde en 50/50-forskydning, men du kan sagtens prøve andre mønstre. For at opnå et afbalanceret mønster i gulvet bør du også blande plankerne fra flere pakker.

> Step 16 - Kom i gang

Vinyl glue down installation

Brug en tung rulle for at sikre, at plankerne ligger helt fast, og for at gøre dem plane. Vent ikke mere end 30 minutter, før du bruger rullen på et monteret areal.

> Step 17 - Lad tørre i 24 timer!

Vinyl glue down installation

Limen skal være hærdet 100 %, før møbler flyttes ind, før der gås på gulvet, eller før gulvet belastes på anden vis. Efter monteringen skal gulvet derfor stå urørt i 24 timer ved 18-25 °C, så hærdningsprocessen kan fuldføres.