Go to content Go to search
Pergo bæredygtige laminat- og vinylgulve

Pergo-gulve: til den lange bane

Hvad er hemmeligheden bag vores nøglerolle i gulvbranchen? Vores fokus på kvalitet og innovation for fremtiden! Ved fortsat at forbedre vores produktdesign og ydeevne holder vi nøje øje med bæredygtighed. Få mere at vide om vores indsats inden for cirkularitet, energibesparelser og emissionskontrol.

Pergo laminatgulve er fremstillet af 100 % genvundet træ

I spidsen for cirkularitet

Bæredygtighed kommer naturligt

Unilin group - virksomheden bag Pergo - har altid været en drivkraft, når det kommer til cirkularitet. Det begyndte tilbage i 1960, da vi for første gang indkøbte hørstrå - et biobaseret affaldsprodukt fra hørindustrien - og brugte det til at fremstille spånplader. Lige siden har vi fortsat fokuseret på fornybare råmaterialer: i mellemtiden, lige fra hørhalm til genvundet træ.

Genvinding af træ

En fremtidsorienteret tilgang betyder, at vi så vidt muligt undgår at bruge nye råmaterialer. Derfor er trækernen i Pergo laminatgulve fremstillet udelukkende af genvundet træ. Dette træaffaldsprodukt indsamles fra savværker, bæredygtige skovforvaltningsprocesser og vedligeholdelse af vejkanter … og ville ellers ende i forbrændingsanlægget eller på lossepladsen.

Pergo-gulve er fremstillet af træ fra bæredygtigt forvaltede skove

Bæredygtig skovforvaltning

Bæredygtig skovforvaltning handler om at fælde træer med fokus på at beskytte vores planet og biodiversitet og forhindre, at træer fældes hurtigere, end de erstattes. I forbindelse med skovforvaltningsprocessen hindrer visse træer, f.eks. Små eller krumme træer, udviklingen af bedre træer og fældes for at holde skovene sunde. Sådant træ, kendt som tyndet træ, er perfekt egnet til gulvbelægning, og vi bruger det så meget som muligt. Ved at købe træ fra bæredygtigt forvaltede skove kan vi være sikre på at vores aktiviteter ikke bidrager til skovrydning.

Bevidst Pergo vinylgulv

Skaber langtidsholdbare gulve

Pergo vinylgulve er i øjeblikket fremstillet af 3 hovedkomponenter. Kridt, er det primære materiale og pvc, som vi genbruger internt. Ca. En fjerdedel af et Pergo-vinylgulv består dog af ‘ny’ pvc, som er fremstillet af klor (almindeligt salt) og ethylen (råolie). På nuværende tidspunkt er vi ikke i stand til at undgå brugen af dette dyrebare og ikke-fornyelige råmateriale, så vi arbejder meget hårdt for at sikre, at vores vinylgulve vil holde i meget lang tid, op til 25 år.

Indsatser inden for genbrugte gulve fra a til z

Vi holder aldrig op med at spekulere på, hvordan vi kan forbedre bæredygtigheden af vores gulve. Vi starter tidligt, i designfasen, og bliver ved med at stille de rigtige spørgsmål for at optimere bæredygtigheden af vores gulve. Hvilke kemikalier forårsager hindringer i forbindelse med genanvendelse? Hvilke alternative råmaterialer kunne være egnede? Hvordan kan vi få vores produkter til at holde endnu længere? Vores f&u-teams daglige mission er at finde bedre svar på disse spørgsmål og fortsætte vores indsats og forbedringer inden for genbrugte gulve.

Vi er meget stolte over at være den første producent nogensinde til at modtage Svanemærket for et gulv
A&U biomasseanlæg fra Unilin Group

Beskyttelse af planeten

Målsætninger i forbindelse med global opvarmning

I Paris-aftalen er der opstillet udfordrende mål i et forsøg på at begrænse virkningerne af den globale opvarmning. Unilin group - som Pergos moderselskab - er forpligtet til at gøre alt for at bidrage til det mest ambitiøse scenarie i aftalen, nemlig en maksimal temperaturstigning på 1,5°c inden 2050 for at begrænse virkningen af den globale opvarmning. Vi lader os i vores ambitioner vejlede af science based targets - et tredjepartsinitiativ, der fremmer bedste praksis inden for denne vigtige aktivitet. Det er vigtigt at tage store skridt inden 2030, og derfor har vi startet med meget ambitiøse kortsigtede mål, efterfulgt af en mere gradvis vej til netto-nul-emissioner i 2050.

Halvdelen af vores Unilin-koncerns produktion drives af vedvarende energikilder

Vedvarende energi

Unilin group - selskabet bag Pergo - har investeret i to biomasseanlæg for at omdanne træstøv og ikke-recyklbart træaffald til grøn energi. Denne energi bruges til at drive vores egne produktionsprocesser. Det, der er tilbage, bliver derefter distribueret til offentligheden. Vi bruger også energi fra vindmøller og solpaneler. Takket være disse bestræbelser er ca. 50 % af vores koncerns produktion allerede drevet af vedvarende energikilder.

Det europæiske program for energieffektivitet

Næsten alle vores belgiske produktionsenheder i unilin-koncernen er involveret i det europæiske energieffektivitetsprogram. Hovedformålet med dette program er at spare så meget energi som muligt ved at sikre, at alle muligheder for energibesparelser identificeres og gennemføres, og ved at overvåge og styre det daglige energiforbrug. Det andet hovedmål er at maksimere brugen af vedvarende energi.

Pergo-gulve har meget lave emissioner

Et pust af frisk luft

Gulvbelægning med lav emission

Vi tilbringer det meste af vores tid indendørs, hvilket betyder, at det er vigtigt at maksimere luftkvaliteten indendørs. Alle mulige ting kan påvirke luftkvaliteten, lige fra ventilation, stearinlys og rengøringsmidler til de materialer, der anvendes i din indretning, f.eks. Gulve. Vi tager derfor vores ansvar for at producere gulvbelægninger med lav emission. Ved at fremstille dine gulvbelægninger internt så vidt muligt ved vi præcis, hvilke materialer der er tale om, og vi kan holde kontrol og styre udledningen af eventuelle skadelige stoffer.

Under kontrol med voc

Voc'er (flygtige organiske forbindelser) er organiske kemikalier med et højt damptryk ved stuetemperatur. En voc er f.eks. Formaldehyd, som findes naturligt i gulvkomponenter. Takket være vores interne produktion kan vi kontrollere og begrænse udledningen af voc'er. Derfor er formaldehyd-emissionen fra vores laminatgulve> ubetydelig og 10 gange lavere end eu's standarder. Når det gælder vores vinylgulve, er der ingen formaldehyd påvist. Dette fremgår af vores A+ (laminat, vinyl) og M1 (laminat, vinyl) mærker.

Tillidsvækkende mærke

Pergo overholder naturligvis alle miljø- og sundhedslovgivning og -standarder. Men vi stopper ikke her. Som en vigtig aktør i gulvbranchen tager vi også vores ansvar og vores fremtid alvorligt. Derfor har vi også arbejdet endnu hårdere for frivilligt at opfylde yderligere høje standarder.

 • Svanemærket

  Høj anerkendt skandinavisk miljømærke for produkter, der opfylder høje krav til miljøstandarder i hele livscyklussen.
  Høj anerkendt skandinavisk miljømærke for produkter, der opfylder høje krav til miljøstandarder i hele livscyklussen.
 • EU-miljømærke

  Miljømærke, der tildeles produkter og tjenesteydelser, som opfylder høje økologiske standarder i hele deres livscyklus.
  Miljømærke, der tildeles produkter og tjenesteydelser, som opfylder høje økologiske standarder i hele deres livscyklus.
 • M1

  Beviser for, at vores gulvprodukter ikke frigiver giftige stoffer og er lugtfri.
  Beviser for, at vores gulvprodukter ikke frigiver giftige stoffer og er lugtfri.
 • A+

  Emissionsregulerings-
  certifikatet i den højeste kategori, der tjener som en anerkendelse for meget lave emissioner.
  Emissionsregulerings-
  certifikatet i den højeste kategori, der tjener som en anerkendelse for meget lave emissioner.
 • EPD

  Med vores miljøvaredeklaration viser vi vores forpligtelse til at levere præcise, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om vores laminatprodukters miljøpræstationer.

  Download laminat EPD

  Med vores miljøvaredeklaration viser vi vores forpligtelse til at levere præcise, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om vores laminatprodukters miljøpræstationer.

  Download laminat EPD

 • PEFC

  Globalt anerkendt varemærke for træprodukter, der stammer fra bæredygtigt forvaltede skove.
  Globalt anerkendt varemærke for træprodukter, der stammer fra bæredygtigt forvaltede skove.
Pergo laminat- og vinylgulve

Vores indsats på produktniveau

Vores miljøforanstaltninger er defineret, så de passer til det pågældende produkt. Find ud af, hvordan vi fremstiller vores laminat- og vinylgulve.