Go to content Go to search

Ansvarsfraskrivelse

Læs venligst disse Vilkår og betingelser for salg omhyggeligt, inden du afgiver din bestilling, og sørg for at have en kopi af disse vilkår og din bestilling ved hånden som fremtidig reference.

1. BRUG AF INTERNETBUTIKKEN

1.1 Denne internetbutik anvendes som en platform til salg af alle de varer, der vises på vores websted. Webstedet er ejet af Unilin BV, der er en privat virksomhed med begrænset erstatningsansvar med registreret hovedkontor i 8710 Wielsbeke, og hovedvirksomhed i BE-8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3. Virksomheden er registreret i Belgien under virksomhedsnummeret 0405.414.072 (herefter benævnt som "vi" eller "os" eller "vores"). Ønsker du hjælp, kan du kontakte os via e-mail (e-mail-adresse: customercare.nordic@unilin.com) eller via telefon (tlf.nr.: +45 80 88 33 39).

1.2 Indholdet på siderne på dette websted er udelukkende beregnet til generel orientering og brug. Vi kan til enhver tid ændre indholdet.

1.3 Når du afgiver en bestilling på varer, du har fundet på vores websted, kan du vælge en forhandler efter eget valg (herefter benævnt "Leveringspartner"). Leveringspartneren leverer dine bestilte varer eller sørger for, at du kan afhente dine bestilte varer efter aftale (se afsnit 4 nedenfor). Leverings- eller afhentningsoplysninger oplyses af Leveringspartneren.

1.4 Alle bestillinger betragtes som kontraktligt bindende, og de skal derfor accepteres af den valgte Leveringspartner (herefter benævnt "Accept"). Accepten finder sted, så snart du modtager en bestillingsbekræftelse via e-mail fra din Leveringspartner. Inden Accept er Leveringspartneren ikke forpligtet til at levere/udlevere varer, der kan være en del af din bestilling.

1.5 Kontrakten er underlagt din fortrydelsesret (se afsnit 6 nedenfor).

1.6 Vi beder dig være opmærksom på, at bestilling af varer via dette website indebærer en betalingspligt.

1.7 Vi har ret til at annullere kontrakten, hvis vi ikke modtager betaling for varerne (i overensstemmelse med 3.1).

1.8 Intet i disse Vilkår og betingelser vil påvirke dine lovbestemte rettigheder som forbruger i henhold til gældende lov.

2. BESKRIVELSE AF VARER OG PRISER

2.1 Du finder en beskrivelse af de primære egenskaber og priserne for varerne på vores websted.

2.2 De enkelte produktpriser er inklusive moms, men eksklusive leveringsomkostninger (medmindre andet er angivet på vores websted). Leveringsomkostningerne vil blive lagt til det samlede beløb til betaling og vises, mens varerne er i indkøbsvognen.

2.3 Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at de viste priser på vores websted er nøjagtige på det tidspunkt, hvor du afgiver din bestilling. Hvis du/vi inden for 14 efter afgivelsen af din bestilling finder en fejl i prisen på en, flere eller alle de varer, du har bestilt, kan du kontakte vores Kundeservice (telefonnummer og e-mail fremgår under betingelse 1.1), eller vi vil kontakte dig hurtigst muligt med nærmere besked om varerne med forkert prisangivelse. I så tilfælde tilbyder vi dig enten:

2.3.1 at du kan annullere din bestilling af varerne med forkert prisangivelse og genbestille varerne til den korrekte pris;

2.3.2 at du kan foretage en ny bestilling af andre varer;

2.3.3 at vi kan annullere hele bestillingen; eller

Hvis du ikke har reageret ved at vælge en af de tilgængelige muligheder i betingelse 2.3.1 til 2.3.3 ovenfor inden for 14 dage efter modtagelsen af vores tilbud, skønner vi, at du har valgt mulighed 2.3.3, og din bestilling bliver øjeblikkeligt annulleret. I så fald refunderer vi eller krediterer vi dig beløbet for varerne med forkert prisangivelse.

2.4 For at undgå enhver form for tvivl, når varerne ikke er tilgængelige, og du bestiller alternative varer hos os, eller når varerne har forkert prisangivelse, og du efterfølgende bestiller varerne til den korrekte pris, gælder disse vilkår for bestillingen og leveringen af de relevante varer, uanset om bestillingen afgives via vores websted eller på anden vis.

3. BETALING

3.1 Betaling af varer og leveringsomkostninger kan foretages med kredit- eller debetkort. Pengene trækkes fra dit kredit- eller debetkort i det øjeblik, du afgiver bestillingen.

4. LEVERING/VARERNES TILGÆNGELIGHED

4.1 Leveringspartneren leverer varerne til den adresse, du vælger. Derfor beder vi dig venligst om at angive adressen tydeligt over for Leveringspartneren.

4.2 På vores websted finder du en gennemsnitsleveringstid for levering af varerne. Bemærk venligst, at dette kun er en gennemsnitsleveringstid, og vi kan ikke pålægges noget erstatningsansvar med hensyn til overholdelsen af sådanne leveringstider.

4.3 Den reelle leveringsdato oplyses af Leveringspartneren. Med mindre der er tale om særlige omstændigheder, vil leveringen under alle omstændigheder finde sted inden for en rimelig tid efter acceptdatoen.

4.4 Hvis leveringen ikke kan foretages til din adresse af årsager, som vores Leveringspartner er herre over, vil Leveringspartneren give dig besked hurtigst muligt.

4.5 Vi påtager os ikke ansvaret for eventuelle omkostninger, som du pådrager dig grundet forsinket levering. Vi anbefaler, at du ikke bestiller montører, før du har modtaget dine varer.

5 ANSVAR/ADKOMST

5.1 Varerne er dit ansvar fra det øjeblik, du henter varerne hos Leveringspartneren eller, hvis varerne leveres af Leveringspartneren til den adresse, du har valgt, fra det øjeblik du fysisk er i besiddelse af varerne.

5.2 Ejerskabet til varerne overgår til dig i det øjeblik, vi har modtaget det samlede beløb (i disponible midler) for:

5.2.1 varerne og

5.2.2 alle andre beløb, der er forfaldne eller vil forfalde til betaling fra dig til os.

6. FORTRYDELSESRET OG RETURPOLITIK

6.1 Du har til enhver tid ret til at fortryde kontrakten uden at betale ekstraomkostninger og uden at give en grund herfor op til 14 kalenderdage, efter du har modtaget varerne (herefter benævnt "Fortrydelsesperioden").

6.2 For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du ringe til vores Kundeservice og give besked om din beslutning om at fortryde kontrakten (telefonnummeret er anført under afsnit 1.1). Bemærk, at du vil blive bedt om at oplyse detaljer om de bestilte varer (f.eks., men ikke begrænset til: bestillingsnummeret).

6.3 Vi bekræfter din fortrydelse ved at sende dig en e-mail (til den e-mailadresse, du har oplyst), som bekræfter, at du har fortrudt kontrakten.

6.4 Hvis du gør brug af din fortrydelsesret efter modtagelsen af varerne, og der ikke er tale om fejlbehæftede eller forkert beskrevne varer, er du selv ansvarlig for at returnere varerne til Leveringspartneren for egen regning, på eget ansvar og via en fragtløsning efter eget valg. Varerne og emballagen skal returneres i perfekt salgbar tilstand til den registrerede Leveringspartner (adressen er anført i Leveringspartnerens Accept), uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 kalenderdage efter den dato, hvor du orienterede os din fortrydelse af købet i overensstemmelse med disse Vilkår og betingelser.

Hvis Leveringspartneren har leveret varerne til dit hjem, kan du anmode Leveringspartneren om at afhente de bestilte varer. Leveringspartneren skal modtage denne anmodning om afhentning inden for Fortrydelsesperioden og vil afkræve dig et gebyr på 50 GBP.

6.5 Vi vil hurtigst muligt refundere ethvert beløb, du har betalt, og ikke senere end 30 dage fra den dato, hvor vi fik besked om din fortrydelse af kontrakten.

6.6 Undtagen de tilfælde, hvor der er tale om fejlbehæftede eller forkert beskrevne varer, kan vi opkræve et gebyr, der svarer til de omkostninger, vi pådrager os grundet manglende tilbagelevering af varerne i henhold til disse Vilkår og betingelser.

7. GARANTI

7.1 Vi garanterer, at alle varer, der er købt via vores websted, er af tilfredsstillende kvalitet og med rimelighed er egnet til de formål, som varer af denne type er beregnet til.

7.2 For alle klager vedrørende de modtagne produkter (f.eks. skader/fejl/manglende varer) bedes du kontakte vores Kundeservice via telefon (tlf.nr. er angivet i afsnit 1.1). Under hensyntagen til dine juridiske rettigheder som kunde vil vi undersøge din klage og håndtere den hurtigst muligt.

7.3 Hvis du ønsker specifikke garantioplysninger, henviser vi til vores websted. Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

8. BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR

8.1 Hvis du er forbruger, er vi ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader eller omkostninger ved erstatningskøb i tilfælde, hvor:

8.1.1 der ikke er sket brud på en juridisk forpligtelse, som vi, vores medarbejdere eller repræsentanter har over for dig;

8.1.2 sådanne tab eller skader ikke med rimelighed er et forudsigeligt resultat af et sådant brud;

8.1.3 der er opstået tab eller skader som følge af din overtrædelse af vilkårene i denne kontrakt.

8.1.4 sådanne tab, skader eller omkostninger ved erstatningskøb er resultatet af brug eller manglende mulighed for brug af dette websted, eller skyldes ethvert købt eller anskaffet produkt, enhver modtaget meddelelse eller enhver transaktion gennem dette websted, eller er resultatet af uautoriseret adgang til eller ændring af dine overførsler af data eller andre oplysninger på dette websted, selvom vi er blevet orienteret om muligheden af sådanne skader.

8.2 Hvad angår montering, samling og vedligeholdelse af gulvbelægning, henviser vi til de vejledninger, der er anført på vores websted.

9. BILLEDER

Produktbilleder er udelukkende til illustrative formål og kan afvige fra det faktiske produkt som følge af begrænsninger i browsersoftwaren, kamera- og skærmindstillinger mv. Vi anbefaler, at alle kunder ser på varerne enten hos Leveringspartneren eller i form af en prøve, der er tilgængelig fra vores websted.

10. FRAFALD

Intet frafald (hverken eksplicit eller indforstået) af vores ret til at håndhæve vores rettigheder i henhold til denne kontrakt ophæver kontrakten i øvrigt.

11. FORCE MAJEURE

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller svigt i forhold til opfyldelsen af vores forpligtelser, hvis forsinkelsen eller svigtet skyldes hændelser eller omstændigheder, vi ikke er herre over, herunder naturforhold, strejker, blokader, ulykker, krig, brand, nedbrud af anlæg eller maskineri eller mangel på eller utilgængelighed af råmaterialer ved den naturlige leveringskilde, og vi er berettigede til en rimelig forlængelse for opfyldelsen af disse forpligtelser.

12. OPHØR

Hvis et vilkår eller en bestemmelse i disse vilkår og betingelser af den ene eller anden grund betragtes som ugyldige, ulovlige eller umulige at håndhæve for en kompetent jurisdiktion, vil en sådan bestemmelse ophøre, og de resterende bestemmelser vil herefter fortsat være fuldgyldige og gælde, som om disse er de aftalte Vilkår og betingelser, mens den bestemmelse, der er ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve, bliver fjernet.

13. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Disse salgsbetingelser for varerne er underlagt gældende lov i UK/IE og EU, og UK/IE-domstolene har jurisdiktion i forbindelse med enhver tvist, der opstår på baggrund af kontrakten.

14 VORES RET TIL AT ÆNDRE VILKÅR OG BETINGELSER

14.1 Vi forbeholder os retten til at ændre og tilpasse disse Vilkår og betingelser fra tid til anden.

14.2 Du er underlagt de bestemmelser og Vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du køber varer hos os, medmindre ændringer i disse bestemmelser eller Vilkår og betingelser kræves ved lov eller af en bestemmende myndighed (i så tilfælde gælder disse for de bestillinger, du tidligere har afgivet).

IKRAFTTRÆDELSESDATO OG ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til altid og ud fra eget skøn at ændre, rette, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår og betingelser. Du skal kontrollere denne side regelmæssigt for at holde dig orienteret om de nyeste versioner af disse bestemmelser. Din fortsatte brug af dette websted efter offentliggørelse af ændringerne betyder, at du accepterer ændringerne. Vi vil imidlertid ikke ændre vores brug af dine personlige oplysninger med tilbagevirkende kraft uden dit samtykke.

Denne aftale blev oprettet og trådte i kraft d. 15. januar 2013.