DA
Log ud | Opret en konto | Log på Kommercielle gulvløsninger Hjem

Lægge laminatgulve

Nu er det lettere end nogensinde at montere et smukt Pergo-gulv. Vores innovative PerfectFold™ 3.0 kliksystem fås til Pergo laminatgulve i alle kvalitetsniveauer. Klik blot plankerne sammen med den metode, der virker bedst for dig, så er du færdig i løbet af kort tid. Du risikerer heller ikke at beskadige dem. Selv om du vil remontere nogle planker, gør PerfectFold™ 3.0 det let at løfte dem op og lægge dem tilbage igen, når du har brug for det.

Intet er lettere end med Pergo
Med tre forskellige måder at montere planker gør PerfectFold™ 3.0 monteringen helt enkel:

Nedfældning

Nedfældning

Den ideelle metode til hurtig montering af et stort område. Klik planken ved den lange sidesamling, skyd den hen, indtil den møder enden af den tidligere monterede planke, og tryk ned.

Vinkel

Vinkel

Den ideelle metode til montering af de første rækker planker. Klik først plankerne sammen ved den korte ende, og derefter ved de lange sider.

Horisontal isætning

Horisontal isætning - unik egenskab!

Pergo laminatgulve kan også isættes horisontalt, hvilket er unikt sammenlignet med andre varemærker. Dette er yderst praktisk de steder, hvor det er vanskeligt eller umuligt at vippe plankerne, f.eks. når den sidste række planker monteres, eller under dørrammer og radiatorer.

TRIN FOR TRIN

Forberedelse

1

Inden du starter

Pergo laminatgulvmaterialer leveres med vejledninger i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaringer på illustrationerne og er inddelt i tre områder: Klargørings-, monterings- og rengøringsvejledninger. Vi anbefaler, at du læser disse oplysninger grundigt igennem, samtidig med at du kigger på hver enkelt illustration. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, bedes du kontakte din forhandler eller Pergo teknisk service. Vi anbefaler på det kraftigste, at du anvender originalt Pergo tilbehør, for at opretholde den fulde Pergo garanti.

2

Kontroller din ordre

Pergo laminatgulve kan købes i forskellige formater, mønstre og 2 kvaliteter. Kontroller, at du har fået det gulv, som du har bestilt, inden du begynder at montere det. Det er altid en god idé at gemme en endemærkat sammen med din kvittering.

3

Lad gulvet akklimatisere sig

Når du har modtaget gulvpakkerne, bør disse akklimatiseres, 3 uåbnet og opbevaret i en vandret position uden kontakt til væg og gulv inden montering. Vi anbefaler, at pakkerne opbevares ved normal rumtemperatur (mellem 15-20 °C / 59-65 °F) og en relativ luftfugtighed mellem 30 - 75 % i mindst 48 timer inden montering.

4

Forbered undergulvet

Pergo laminatgulve skal monteres på et robust, selvbærende undergulv, trægulve eller gulve dækket af ubeskadiget vinyl uden overgange. Hvis der er gulvtæpper, skal både tekstilgulvet og det eventuelle underlag dog fjernes først.

5

Kontroller, om der er ujævnheder

Pergo laminatgulve skal monteres på et robust, selvbærende undergulv, trægulve eller gulve dækket af ubeskadiget vinyl uden overgange. Hvis der er gulvtæpper, skal både tekstilgulvet og det eventuelle underlag dog fjernes først.

6

Undgå risikoen, for at gulvet knirker

Når du har kontrolleret undergulvet for ujævnheder, skal du 6 støvsuge hele overfladen omhyggeligt. For at undgå risikoen for at gulvet knirker, skal du sikre eventuelt løse træfiber-, OSB-, fiberplader samt træplanker osv. med skruer.

7

Monter underlaget

Vi anbefaler på det kraftigste brugen af et tilhørende Pergo underlag 7 for at opnå en optimal lyddæmpning, gøre gulvet behageligt at gå på, forhindre at gulvet knirker i samlingerne og for at udligne mindre ujævnheder i undergulvet. Spørg forhandleren om råd. Hvis du bruger andre end Pergos underlag, eller hvis det valgte Pergo underlag ikke har en fugtspærre, skal du lægge 0,2 mm plastfolie som mindst mulig fugtbeskyttelse, hvis en sådan er nødvendig (se ill.11). Plastfolien skal overlappe overgangene med mindst 200 mm.

8

Undgå våde rum!

Pergo laminatgulvet må ikke monteres i et typisk vådrum eller i rum 8 med et afløb.

9

Ingen søm, skruer eller silikone!

Pergo laminatgulve er designet til montering som et flydende gulv for at give mulighed for naturlig ekspansion og sammentrækning i forbindelse med ændringer i temperatur og luftfugtighed. For at opnå fordelene ved et flydende gulv og for at undgå eventuelle åbninger, knirken osv. må gulvet aldrig fastgøres med søm, skruer, silikone osv. Pergo laminatgulve må ikke monteres direkte på gulvsamlinger.

10

Husk fugtspærren

Undergulve af beton/cementbaserede materialer skal være helt tørre inden montering. (<2,5 % CM / 75 % Tramex). Hvis fugtprocenten ligger højere, eller kan blive højere, skal der anvendes andre former for fugtbeskyttelse som f.eks. Pergo MoisturBloc. Spørg forhandleren om råd. Anvend en fugtspærre ved montering af Pergo på undergulve af beton/cementbaserede materialer uanset undergulvets alder. Pergo Smart Underlay+ og Pergo Professional SoundBloc har indbygget en passende fugtspærre. I alle andre tilfælde skal der altid anvendes 0,2 mm plastfolie under det egentlige underlag.

11

Gulvvarme

Ved montering af Pergo laminatgulve oven på gulvvarme skal der altid lægges en fugtspærre, inden det anbefalede underlag monteres. Vi anbefaler, at du bruger et af Pergos underlag, der har indbygget fugtspærre. Din forhandler eller montøren af gulvvarmesystemet skal sikre, at overfladetemperaturen aldrig kommer over 28 °C.

12

Giv plads til naturlig bevægelse

Da et Pergo laminatgulv primært består af ægte træ, vil det udvide og sammentrække sig ved forandringer i den relative luftfugtighed. Variationer i dimensioner på det monterede gulv vil næsten være ens i længden og bredden. Ved 20 °C og en relativ luftfugtighed, RH, mellem 40-60 %, er bevægelsen begrænset. Pergo laminatgulve produceres og leveres med en fugtprocent der kan klare en relativ luftfugtighed på omkring 30-60 %. I et tørt klima f.eks. i de nordiske lande om vinteren kan den relative luftfugtighed ligge under 30 % og om sommeren ligge over 70 %. Dette vil skabe bevægelser i gulvets overflade. For at sikre at der er tilstrækkelig plads til naturlige bevægelser og for at undgå eventuelle åbne samlinger, knirken osv. skal der altid forefindes en dilatationsfuge på ca. 5mm op til vægge, dørtrin, rør osv. ved montering i beboelsesrum af normal størrelse. Brug afstandsstykkerne fra monteringssættet for at sikre det rette mellemrum. Ved montering om vinteren ved en meget lav relativ luftfugtighed bør mellemrummet til væggen sænkes til 3 mm, da gulvplankerne ellers vil krybe, og ved montering i klima med høj luftfugtighed bør mellemrummet hæves til 8 mm, da gulvplankerne vil udvide sig. Mellemrummet skal være åbent og må IKKE fyldes med fugemasse, silikone eller andre klæbemidler. Fastgør aldrig gulvet med søm, lim, skruer eller på andre måder.

13

Montering i store rum

Eftersom alle slags træmaterialer naturligt vil trække sig sammen eller udvide sig, og tilpasse sig efter ændringer i den relative luftfugtighed og temperatur, gælder det generelt, at Pergo laminatgulve ikke må monteres i rum, der er større end 13x13 meter. Hvis overfladen, der skal dækkes er større, så spørg forhandleren eller Pergo teknisk service, om hvilke muligheder der findes. Der skal altid monteres ekspansionslister i alle døråbninger. I typisk T - L eller U – formede rum kan det også være nødvendigt at montere en dilatationsfuge. Spørg om råd, hvis du er i tvivl.

14

5-i-1 løsninger

En Pergo 5-i-1 liste er en perfekt løsning i situationer som den viste. Denne liste kan også klare overgangen samt afslutning af kanter mod lodrette flader som f.eks. dørtrin, rammer til skydedøre etc. (afslutningsliste). Husk altid, når du bruger 5-i-1 listen, at have det helt rette dilatationsmellemrum mellem det monterede gulv og metalskinnen.

Montering

15

Hent dine værktøjer

Pergo laminatgulve er lette at montere og kræver ingen dyre specialværktøjer. Ud over nogle få almindelige DIY-værktøjer (tommestok, blyant, hammer, fukssvans eller løvsav, tømrervinkel og muligvis en boremaskine og arbejdshandsker) har du kun brug for et Pergo-monteringssæt, der indeholder en slagklods, et slagjern og afstandsstykker. Sørg for, at have alle værktøjerne til rådighed, inden du starter monteringen.

16

Sav forsigtigt

Vær forsigtig, når du saver i Pergo laminatplanken, så du undgår, at der kommer splinter. Hvis du bruger en fukssvans, skal du vende plankens dekorative side opad, og hvis du bruger en løvsav den dekorative siden nedad.

17

Kontroller, om der er beskadigelser

Alle Pergo planker kontrolleres systematisk for eventuelle fejl og mangler, inden de pakkes. Pakkerne eller plankerne kan dog stadig blive beskadiget under transport, eller når pakkerne åbnes. Monter ikke planker med beskadigede overflader, kanter eller kliksamlinger. Kontroller hver enkelt planke grundigt før og under monteringen under gode lysforhold. En monteret planke anses for at være accepteret, og kan ikke reklameres.

18

Mål grundigt

Inden start måles rummets længde og bredde nøjagtigt, så man kan planlægge rummets indretning præcist og derved opnå et harmonisk look af gulvet. Det er meget vigtigt, når man monterer typiske flisemønstre. Derved sikrer du også, at du ikke ender med, at der ikke er plads til den sidste række. Hvis den sidste række er mindre end 40 mm bred, vil monteringen blive lettere, hvis du reducerer plankerne i den første række i længden.

19

Vælg retnin

Ofte foretages monteringen parallelt med rummets lange vægge. Den mest almindelige monteringsretning for alle typer laminatgulve er fra venstre mod højre, og disse informationer refererer til en montering fra venstre mod højre. Plankerne skal monteres med fersiden (A) mod væggen. Husk altid afstandsstykkerne! Takket være det meget lette PerfectFold 3.0 patent er det meget let at montere gulvet. Dette patent gør det meget let at tage en planke op igen om nødvendigt uden at ødelægge forbindelsesmekanismen. Endesamlingen kan samles på forskellige måder enten ved at vippe den ned, vinkle, skyde eller slå den ind horisontalt. Den hurtigste, nemmeste og mest sikre måde er at vippe den ned.

20

Få en god start

Reducer bredden af plankerne i den første række (referencepunkt 18) eller beskær som minimum feren (se ill. 19) for at opnå den rigtige afstand til væggen. Hvis væggen er buet/ujævn, skal den første række saves til, så den passer med væggens kontur. Brug afstandsstykker! Sav også feren af på den korte side af den første planke. Denne planke vil så have plastikferen nederst til højre.

21

Drej for at samle plankerne

Løft forbindelsesplanken op i en vinkel på 20-30 grader, skub den ind i falsen på den lange side og skyd den forsigtigt mod venstre, indtil plankeenderne mødes. Skub planken ned mod gulvet med et fast tag, og så vil FoldDown 3.0 patentet låse samlingen perfekt i enden. Kontroller altid hver enkelt samling, inden du fortsætter. Brug Pergo slagklodsen forsigtigt for at få fjernet eventuelle små åbninger.

22

Hold afstand

Monter de første 2 rækker i overensstemmelse med illustrationen. Vi anbefaler, at overlapningen/forskydningen mellem endesamlingerne er ca. 1/3 af plankens længde generelt, men aldrig mindre end 300 mm. (Montering af fliseformater med en 50/50 forskydning bør foretrækkes). Montering af de 2 første rækker som vist, vil hjælpe med at bevare en lige kant til at starte resten af monteringen. Den afsavede planke fra første og anden række egner sig normalt perfekt som startplanke i tredje og fjerde række. Husk altid at bruge afstandsstykkerne til at holde den rette afstand til vægge osv.

23

Gode råd om døråbninger

For at opnå en pæn afslutning, hvor det nye gulv møder en tærskel, anbefaler vi, at dørlisterne underskæres. For at sikre dette skal du vende en Pergo planke omvendt og lægge den på gulvet op mod dørkarmen. Hold derefter en fukssvans fladt mod planken og skær gennem karmen/listen som vist. Fjern de løse stumper og støvsug rester væk. Nu kan du så skyde gulvet ind under karmen/listen og opnå en perfekt afslutning.

24

Den sidste række

I den sidste række, skal plankerne saves til i bredden, hvor det er vigtigt, at der er det anbefalede mellemrum, og der laves de nødvendige justeringer, så de følger væggens kontur. Hvis der er en døråbning i denne væg, skal du klikke planken ind på den lange side i siden på den underskårne liste, skyde/banke planken ind under, og takket være PerfectFold 3.0 kan du låse endesamlingen ved blot at banke endesamlingerne sammen uden at skulle løfte planken. Kontroller, at samlingen er tæt, og brug slagjernet, så du sikrer absolut tæthed i den lange samling.

25

Montering omkring rør

Hvis du monterer Pergo laminatgulvet omkring rør, skal du måle og markere plankerne grundigt med det nøjagtige midterpunkt for hvert rør. Bor et hul i hvert af de markerede punkter, der svarer til diameteren på røret + 16 mm. Hvis de sidder på den lange side af planken, skal du lave et 45° snit fra hvert af hullerne til kanten på planken og derefter save mellem hullerne som afbildet. Hvis de sidder i enden af en planke, så lav et lige snit gennem planken. Montér planken. Derefter skal du bruge Pergo SafeSeal eller almindelig lim langs skærekanterne på et stykke, du har skåret ud, og lime stykket fast på den planke, hvor det hører til. Kontroller, at der ikke kommer lim mellem det afsavede stykke og undergulvet. Brug afstandsstykker til at sikre en tæt limet samling, og fjern straks rester af lim eller SafeSeal på gulvets overflade med en fugtig klud. Mellemrummene mellem rørene skal sikre, at gulvet kan bevæge sig som forventet fra årstid til årstid, og skal IKKE fyldes med fugemasse, silikone eller andre klæbemidler. Brug Pergo radiatorrosetter til at skjule mellemrum omkring radiatorrør.

26

Afslutning

Kontroller den endelige overflade på det monterede gulv, fjern alle afstandsstykker og monter Pergo fodlister iht. de vejledninger, der følger med fodlisterne.

Instruktioner for ekstra beskyttelse mod vand på Moderne Plank - Sensation

Denne monteringsvejledning kan forhindre vandindtrængnig langs afstanden mod væggen og ved rørgennemføringer på din laminatgulv. Lamiantoverfladen på Modern Plank -. Sensation laminat er i sig selv vandtæt efter installation. Hvis du følger instruktionen omhyggeligt vil gulvet endda være egnet til brug i badeværelser, køkkener, vaskerum og indgangsområder. De moderne Plank-Sensation kan lægges i fugtige rum som poolområder, saunaer og værelser med indbygget afløb som brusere. Disse ekstra instruktioner mod beskyttelse af vand må ikke opfattes som godkendelse i henhold til de nationale regler for beskyttelse vand i vådrum.
27

Vandtæt efterbehandling

For ekstra sikkerhed med vandindtrængning, skal du bruge den elastiske vandtæt transparant pasta (PG Aqua Sealant) og foamstrip (NEFOAMSTRIP).

28

Forsegling af omkredsen

Ved at fuge afstande ved ekspansioner med den fleksible og vandtæt PG Aqua Sealant PG Aqua Sealent i kombination med den komprimerbar PE foamstrip (NEFOAMSTRIP) med en diameter på 8 til 10 mm, undgår du, at overfladevand kan trænge ind under dit Pergo modern Plank Sensation gulv. Pres PE-skum ned i dilatationsfugen og anvende gennemsigtige PG Aqua Sealant i en lille vinkel mellem væggen og Pergo - Sensation gulvet.

Installer fodlister mod væggen med PG Multiglue (PGGLUE290) og brug den fleksible PG Aqua Sealant mellem fodlisten og gulvet for at undgå indtrængen af vand.

På steder, hvor profiler eller fodlister ikke kan placeres, skal du indsætte en PE-foamstrip (NEFOAMSTRIP) i dilatationsfugen og slut af med elastisk pasta (PG Sealant).

Tip: For at gøre arbejdet mere rent så sæt tape på gulvet, før du anvender PG Aqua Sealant. Denne tape kan derefter fjernes efter påføring af PG Aqua Sealant. Spildt PG Aqua Sealant fjernes let, når det er tørt.

29

Efterbehandling 5- i -1 støbning profil

For ekstra fugtsikring af 5- i -1 listeprofil (PGINCP), fastsætte du først 5- i -1 undeliste til undergulvet med PG Multiglue og / eller skruer. Læg den fleksible PE-skum ned i dilatationsfugen mellem gulvet og underprofilen og påfør den gennemsigtig PG Aqua Sealant. Skub 5- i -1 listeprofil ned i underprofilen og den våde PG Aqua Sealant.

30

Vandtæt efterbehandling omkring rør

For at sikre en perfekt vandafvisende finish omkring rør, bruge PG Radiator caps, den elastiske vandtæt transparant pasta (PG Aqua Sealant) og foamstrip (NEFOAMSTRIP). Sæt foamstrip i dilatationsfugen omkring røret og anvende PG Aqua Sealant omkring røret og rørdækslet. Dette gør vandindtrængen umulig.

31

Beskyttelse ekstra vand

For at sikre ekstra beskyttelse vand rundt langs kanten af Pergo Sensation gulvet og undgå vand at komme ind under panelerne, anvende den fleksible PG Aqua Sealant op til fodlister, dørkarme, dørtrin, rør dæksler mv.

Rengøringsvejledninger

32

Efter installation

Støvsug gulvet efter montering med et børstemundstykke med bløde kanter.

33

Tør moppe eller feje gulvet

Tørmop eller fej gulvet for at fjerne snavs og støv. Rengør gulvet med lunkent vand tilsat 1-2 “låg” af “Pergo all-round cleaner” samt vha. Pergo mikrofibermoppen. Den daglige rengøring bør foretages i overensstemmelse med vejledningerne på Pergos webside. Brugen af uegnede rengøringsmidler kan beskadige gulvets overflade!

34

Castor stole

Kontorstole skal have hjul, der er beregnet til hårde overflader, de såkaldte “bløde hjul”.

35

Møbler ben

Alle møbelben bør beskyttes med Pergo filtdupper for at undgå at ridse gulvoverfladen. Undgå at trække tunge møbler etc. hen over Pergo gulvet for at undgå eventuelle ridser. Vi anbefaler at løfte møblerne. Læg altid en god dørmåtte foran alle indgangsdøre, så du undgår, at folk slæber sand og snavs med ind, hvilket kan give ridser.